علل خطا در چشمی های دزدگیر…

اگر داخل چشمی دزدگیر را باز کنید، با مداری روبرو میشوید که در وسط آن یک سنسور PIR وجود دارد. گاها برخی دوستان کاربرد این چشمی را با سنسور های حرکتی ، به اشتباه میگیرند. برای شروع کار یک توضیح کوتاهی در مورد سنسور PIR ارائه میدهیم: حسگر PIR حسگری هست که آثار گرمایی بدن انسان رو شناسایی میکند و با تبدیل اون به یک سیگنال الکتریکی امکان انجام هر