WDR چیست؟

WDR چیست اگر دقت کرده باشید متوجه شده اید که درمکان هایی که اختلاف نور زیاد باشد دوربین مداربسته نمیتواند تصویر مطلوبی را به ما نمایش دهد .  منظور از اختلاف نور این است که دوربین در محیطی تاریک یا با نور مناسب نصب شده باشد ولی وجود یک دریچه ، درب ، پنجره و … باعث تابش نور زیاد به داخل آن مکان شده باشد و اصطلاحا  باعث ایجاد