امکان برگشت کالا در گروه تجهیزات امنیتی با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان %۲۱